MODERNA
GALERIJA

15.10.2020
—10.01.2021

„(Nagrobki), [Nagrobki nr 1209]”; niedatowana; akwarela, gwasz, papier; 29.7 × 42.1 cm; 
kolekcja prywatna
„(Nagrobki), [Nagrobki nr 1209]”; niedatowana; akwarela, gwasz, papier; 29.7 × 42.1 cm; 
kolekcja prywatna

„Andrzej Wróblewski. Waiting Room” to pierwsza zagraniczna wystawa Andrzeja Wróblewskiego poświęcona podróży do Jugosławii i późnej twórczości artysty. Na wystawę w Moderna galerija, jednym z najbardziej prestiżowych muzeów sztuki nowoczesnej w Europie, składa się ponad 120 dzieł Andrzeja Wróblewskiego z lat 1955–1957. Pośród nich dużą grupę stanowią obrazy niewystawiane nigdy wcześniej lub niepokazywane od ponad 60 lat. Ekspozycja jest największym przedsięwzięciem w 8-letniej historii działalności Fundacji Andrzeja Wróblewskiego, która realizuje misję promocji twórczości artysty w Polsce i na świecie. Realizacja wystawy możliwa jest dzięki współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza.

Wystawa jest kuratorowana wspólnie przez Wojciecha Grzybałę i Magdalenę Ziółkowską, współzałożycieli Fundacji Andrzeja Wróblewskiego oraz Marko Jenko z Moderna galerija. Prace przygotowawcze do wystawy trwały ponad dwa lata.

Wojciech Grzybała
Marko Jenko
Magdalena Ziółkowska

Wśród wystawianych prac znajdują się obrazy tak znane jak „Poczekalnia I, Kolejka trwa”, „Poczekalnia II, (Ukrzesłowienie I)” i „Nagrobek, (Nagrobek kobieciarza)”, liczne gwasze, tusze, monotypie, akwarele i prace wykonane na papierze pakowym.

Lista wystawionych prac
UP