Publikacja

Kup publikację na:

Andrzej Wróblewski. Waiting Room to nie tylko katalog wystawy, lecz przede wszystkim monografia poświęcona ostatnim latom twórczości Andrzeja Wróblewskiego, tj. 1954-1957, ze szczególnym uwzględnieniem tematu, jakim była podróż Andrzeja Wróblewskiego i Barbary Majewskiej do Jugosławii.

Na ponad 400-stronicowy album Andrzej Wróblewski. Waiting Room składa się zbiór 7 esejów autorstwa wysokiej klasy specjalistów, archiwalia, zdjęcia z podróży Andrzeja Wróblewskiego do Jugosławii oraz 366 reprodukcji, w tym wiele wcześniej niepublikowanych prac Wróblewskiego.

Publikacja wydana została w języku angielskim.

Przeczytaj:

wstęp kuratorski (PDF)
esej Magdaleny Ziółkowskiej (PDF)
esej Wojciecha Grzybały (PDF)

 

Andrzej Wróblewski. 
Waiting Room

22×28 cm; język: angielski; oprawa twarda; 424 stron; kolor; 366 ilustracji

 • Wydawcy:
  Fundacja Andrzeja Wróblewskiego / Instytut Adama Mickiewicza / Hatje Cantz Verlag
 • Dystrybucja międzynarodowa: 
  Hatje Cantz Verlag
 • Koncepcja naukowa i redakcja:
  Magdalena Ziółkowska, Wojciech Grzybała
 • Autorzy:
  Zdenka Badovinac, Ivana Bago, Branislav Dimitrijević, Wojciech Grzybała, Marko Jenko, Ljiljana Kolešnik, Barbara Majewska, Ewa Majewska, Andrzej Strumiłło, Andrzej Wróblewski, Magdalena Ziółkowska
 • Badania naukowe:
  Aleksandra Alagierska, Kacper Czernij, Wojciech Grzybała, Katarzyna Trzeciak, Magdalena Ziółkowska
 • Tłumaczenia:
  Ana Bizjak, Joanna Figiel, Krzysztof Kościuczuk, 
Magdalena Ziółkowska
 • Redakcja stylistyczno-językowa w jęz. polskim:
  Ewa Twardowska
 • Eedakcja stylistyczno-językowa w jęz. angielskim:
  Jane Warrilow
 • Projekt graficzny i skład:
  Łukasz Paluch / AnoMalia Studio
 • Fotoedycja:
  Kacper Czernij, Wojciech Grzybała, Magdalena Ziółkowska
 • DTP i przygotowanie zdjęć:
  Krzysztof Krzysztofiak

UP